Toekomstverkenningen

Aanscherpen van de opgave

Doel: Door dialoog en gesprek versterken van het op de toekomst gericht open netwerk tussen private partijen in de samenleving (bedrijven, organisaties) met de overheid. Versterken creativiteit, doelgerichtheid, uitwisseling, eerst binnen de gemeente, maar uiteindelijk vooral ook daarbuiten, crossings in het Groene Hart en verbinding, versterking (handel met) de karavanen.

Invulling:

  • Gemeente geeft top 10 bedrijven en 10 organisaties/sociale leiders; uitnodiging om mee te doen ondertekend door de burgemeester.
  • Vooraf worden per deelnemer 3 kwaliteiten en 3 zorgen opgehaald.
  • Op een aansprekende locatie worden op een namiddag/avond deze besproken.
  • Geen debat, maar verbindende, generatieve gesprekken.
  • Leidt tot concrete nieuwe actie.