Welkom bij Toekomst Collectief Groene Hart Oase

Onze ambitie

Het doel van toekomst collectief Groene Hart Oase is om te komen tot samenhangende initiatieven, waaronder een jaarlijks Groene Hart Festival, waarmee de kracht van het Groene Hart als circulaire en inclusieve regio wordt versterkt. De sleutel hierbij is:

Eigenaarschap, Identiteit en Transitie

De vraag die centraal staat is: Hoe geven wij het Groene Hart door? Denkend vanuit de zevende generatie na ons. Het zijn van een goede voorouder.

De werkwijze is organisch, door veel partijen – personen, bedrijven, organisaties, initiatieven, kenniscentra, overheden – te betrekken, aan te spreken, te verbinden, te versterken. Een dynamisch, zichzelf lancerend traject.

Binnen een periode van 3 – 5 jaar:

  • zijn er voorbeelden van concrete verandering;
  • is er eigenaarschap van onderop;
  • staat er een toekomstvaste organisatie.

De Groene Hart Oase

Het Groene Hart is tot nu toe voornamelijk een geografische term, en gedefinieerd in de ruimtelijke ordening. Daardoor ook geassocieerd met beschermd landschap en restrictief beleid. Omsloten door de Randstad als een hoogdynamische ring, waarin ook de mainports van het land zijn opgenomen. Vol uitwisseling en onderlinge afhankelijkheid tussen het Groene Hart en de Randstad.

Maar het Groene Hart is ook een oase, met een vitale eigen dynamiek. Een schakering van krachtige steden, mooie eigenzinnige dorpen, weerbare bedrijvigheid (dikwijls nog familiebedrijven), ingebed in een prachtig landschap, geschikt voor ontspanning en recreatie, geluk en een goed leven.

In een oase komen karavanen. Tussen de karavanen is handel, zij maken elkaar sterker. Zo versterken de bouwstenen van de Groene Hart Oase elkaar. Op de snijvlakken van sectoren ontstaat de vernieuwing.

Karavanen in voorbereiding

  • Logistieke logica

Waar (grote) transportbedrijven nu een waarde lijken te vormen en een groot beslag leggen op ruimte en capaciteit, zal dat in de nabije toekomst anders zijn. Hoe kan de transitie worden ingezet? Niet alleen door hen, maar mét hun opdrachtgevers en omgeving.

  • Agro basisbanen

Met de transitie in de landbouw zal het accent verschuiven naar kleinschaliger en arbeidsintensiever. Tegelijk zijn er veel handen beschikbaar, bij wie dit ook nog eens helpt om mee te kunnen doen in de samenleving, en zichzelf te helen. De nieuwe basisbanen voorzien hierin ook.

  • Plus Wonen

Wonen in het letterlijk Groene Hart, met een positieve footprint tot de aarde, door een combinatie van energieleverend, duurzame bouwmaterialen, en ingebed in de omgeving (denk aan labels “Plus Leven”, CTL, Cirkelstad). Op korte termijn duurder en dus niet gangbaar, maar wel goed voor de zevende generatie.

  • Natuurherstel

Naar voorbeeld Krimpenerwaard, daar privaat, maar ook in samenwerking met Natuurmonumenten, Land van Ons etc, vormen van “rewilding”. En welke nieuwe functies als recreatie, natuurlijk wonen, zorg-herstelgebieden?

  • Landbouwtransitie

Hoewel het speelveld al heel druk is, wordt een nieuwe de-polarisatie gezocht tussen gevestigde belangen van veehouderij en vraagstukken van duurzaamheid en ruimte.