Organisatie en Begroting

Organisatie

Het toekomst collectief is georganiseerd als een coöperatie. Een democratisch platform als coöperatieve vereniging van karavanen, initiatieven en partners die de toekomst van het Groene Hart willen vormgeven, als een Oase, bezien vanuit de zevende generatie na ons.
De coöperatie geeft stem en zeggenschap aan het collectief. Deze vorm is bewust gekozen om het open en gemeenschappelijke karakter te benadrukken, maar ook om de grondlegger te kunnen zijn van de doorontwikkeling in collectieven.

In de statuten worden de volgende groepen van leden onderscheiden:

A leden                 individuele bewoners
B leden                 bedrijven
C leden                 overheden
D leden                 partners in de co-operatie in het toekomst collectief

De coöperatieve vorm zelf kan ook onderdeel van de ontdekkingsreis zijn, door er met de leerervaring van elkaar te werken en steeds aangepaste werkwijzen te hanteren, die eerst klein – in de karavanen – worden getest en getoetst.

Vooralsnog zijn oprichters en kwartiermakers:

  • Martien Kromwijk
  • Theo Dijt

Begroting

De begroting bestaat uit bijdragen van sponsors, leden, partners, de kostendekkende uitvoering van de activiteiten en eventuele crowdfunding en crowdfriending.

Het Collectief groeit naar een solide organisatie, die steunt op een brede en gevarieerde basis van leden en niet van één subsidiënt of incidentele sponsor afhankelijk is.