Co-operatie

Kom maar op , er kan méér

Dit is een voortdurende uitnodiging aan iedereen! Doe mee, wees “een goede voorouder”.

Nieuwe ideeën en suggesties zijn welkom, zo bouwen we aan het toekomst collectief. Deze openheid en dynamiek zetten we daarom bewust bovenaan, als eerste pijler onder de Groene Hart Oase.

Hierbij richten we ons wel op de sleutelwoorden: Eigenaarschap, Identiteit en Transitie.

In het welkom en de ondersteuning zullen we ons ook rekenschap geven van de omgeving waarin we werken, en de partners die zich eveneens bezighouden met het perspectief van het Groene Hart. In het bijzonder: Bestuurlijk Platform Groene Hart, Groene Hart Werkt, Stichting Groene Hart, Groene Hart Verbinders.
Waar deze verbanden ieder een specifieke invalshoek behartigen zoeken wij de integrale en holistische benadering en de bouwstenen daarvan.

Bouwstenen die klaarliggen zijn – deels geïnspireerd op andere regio’s:

Fab City (inspiratie Barcelona).

Systematisch programma om de weerbaarheid te vergroten door als regio steeds meer zelfvoorzienend te zijn in de dagelijkse levensbehoeften.

Regiofonds (inspiratie Rivierenland).

Met steun van de overheid, en middelen van (energie-)coöperatieven, banken, impact investers en filantropie ontwikkelen van sleutelprojecten, die onder meer voortkomen uit de karavanen en toekomstdialogen, maar ook uit Groene Hart Werkt.

Coöperatieland (inspiratie Cleveland, Mondragon).

De gezamenlijkheid en verbondenheid van coöperatieven kan de weerbaarheid van een (economische) regio ook vergroten, onder meer door onderlinge kredietverstrekking en gerichte samenwerking.