Over Groene Hart Oase

Het Groene Hart is tot nu toe voornamelijk een geografische term, en gedefinieerd in de ruimtelijke ordening. Daardoor ook geassocieerd met beschermd landschap en restrictief beleid. Omsloten door de Randstad als een hoogdynamische ring, waarin ook de mainports van het land zijn opgenomen. Vol uitwisseling en onderlinge afhankelijkheid tussen het Groene Hart en de Randstad.

Maar het Groene Hart is ook een oase, met een vitale eigen dynamiek. Een schakering van krachtige steden, mooie eigenzinnige dorpen, weerbare bedrijvigheid (dikwijls nog familiebedrijven), ingebed in een prachtig landschap, geschikt voor ontspanning en recreatie, geluk en een goed leven.

In een oase komen Karavanen. Tussen de karavanen is handel, zij maken elkaar sterker. Er vinden Kampvuurgesprekken plaats en er worden Toekomstverkenningen gedaan. Er worden nieuwe vriendschappen gesloten en Co-operaties gestart. En jaarlijks treffen mensen elkaar in het Groene Hart Festival. Zo versterken de bouwstenen van de Groene Hart Oase elkaar. Op de snijvlakken van sectoren ontstaat de vernieuwing.

Circulair en inclusief

Hoe kan de Groene Hart Oase de eigen identiteit en dynamiek versterken? Niet afgestopt, geen conservering, maar wél met behoud van de eigen essentie en waarden.

De sleutel daartoe ligt in de versterking van de eigen invulling voor de toekomst van onze planeet en samenleving. Naarmate een betere invulling wordt gegeven aan de begrippen van circulair en inclusief draagt het zelfbewust bij aan de eigen toekomst en de eigen omgeving. Dan krijgt het niet de randvoorwaarden opgelegd, maar creëert het de eigen toekomst in de wereld waarin we willen en kunnen verder leven.

Dynamiek

Dit leidt tot een ontdekkingsreis. Hoe vormen we de Groene Hart Oase, wie spelen daarin een rol, wie wil daarvan de eigenaar zijn. Kennen zij elkaar, hebben ze interesse in de (aanvullende) bijdragen van de ander, spreken ze elkaars taal.
Lukt het om nieuwe verbindingen tot stand te brengen, en bestaande verbindingen te versterken. Ontstaat dan iets van wat een eigen (groene) hartslag wordt, waarmee bewoners, bedrijven en organisaties zich willen verbinden, dat hen verder brengt, en trots geeft.